Zuid-Korea


Vlag van Zuid-Korea
Beschrijving:

In de moderne tijd, beginnend in de vroege 20e eeuw, namen Koreaanse schrijvers vele verschillende westerse literaire invloeden over, met name realisme, existentialisme en surrealisme, in hun pogingen een reeks moeilijke nationale ervaringen uit te drukken: Japanse koloniale overheersing, de verdeling van Korea en de daaruit voortvloeiende Koreaanse Oorlog, en een periode van autoritair bestuur. Een van de belangrijkste verwezenlijkingen van moderne Koreaanse literatuur is de epische roman in 16 delen T'oji(Het land), dat door Park Kyŏng-ni in een tijdsbestek van 25 jaar werd geschreven (1969 tot 1994). Het werk biedt een levendig overzicht van Korea van de late 19e eeuw tot het midden van de 20e eeuw.
  • Cijfer:


  • Cijfer:


  • Cijfer:

3 s t

  • Cijfer:


  • Cijfer: