Algemene informatie


Wat is Film op TV?

Film op TV is project van de twee film enthousiasten. Film op TV is een ambitieuze website/database en heeft de doelstelling filminformatie te verzamelen, te verspreiden en te delen onder bezoekers en leden van Film op TV.

De volgende punten vinden wij als ontwikkelaars/initiatiefnemers het meest van belang voor onze gebruikers; het verspreiden en toegankelijk maken van film informatie zoals uitzendingen van films, gebuikers de mogelijkheid beiden tot het beheren van eigen een filmprofiel en het laten delen van film informatie via diverse sociale media.

Wat kost Film op TV?

Niks, onze data en functionaliteit stellen we kosteloos ter beschikking voor geïnteresseerden. Wil je onderdelen of informatie van onze website gebruiken voor eigen (commerciële) doeleinden dan stellen we het wel op prijs dat je met ons contact opneemt en plannen met ons bespreekt alvorens je ongevraagd informatie overneemt.

Hoe komt Film op TV aan haar informatie?

Film op TV weet via de digitale snelweg connecties te leggen met bestaande bronnen met (film)informatie. De uitzendtijden van films die door ons worden vermeld worden bijvoorbeeld verkregen via een externe API. De verkregen data wordt door ons opgeslagen en verder bewerkt, aangevuld en gepresenteerd aan de eindgebruiker van de website Film op TV. Onder anderen TheMovieDB helpt ons met het verkrijgen van informatie.

Wat is julle werkprocedure?

Wij werken via een private GIT-repository via Bitbucket, waar wij onze update/wijzigingsgeschiedenis bijhouden in een zogeheten "VCS", oftewel Versie Controle Systeem. Wat technischer, de website zelf is altijd op de "master", terwijl de development onze laatste ontwikkelingen bevat. De development staat dus ook niet live, maar alleen voor onszelf bereikbaar.

Zie je ondanks al onze zorgvuldigheid een foutje? Het kan zo af en toe gebeuren, stuur ons een mailtje! Dat kan het makkelijkste via ons contactformulier.

Wat is het verschil tussen jullie Facebookpagina en jullie Twitteraccount?

Wij beschouwen Twitter als een snel medium. Dus daar posten we ook alleen korte mededelingen, namelijk vooral welke films straks beginnen. We gaan wel in op vragen van gebruikers, maar we zien Facebook toch meer als een platform waar we echt user-engagement kunnen hebben. Voor vragen kun je dus beter op Facebook zijn, terwijl je voor snelle informatie over films op Twitter moet zijn.

Vanuit "social media knowledge" (lekker wollige term!), weten we dat dit ook effectief het verschil tussen Facebook en Twitter is.